Zakład Fizyki Makromolekularnej
Strona główna
Zespół
Badania
Aparatura
Seminaria
Publikacje
Nasze
konferencje
Aktywność
konferencyjna
Projekty
Najbliższe
wydarzenia
Programy
Linki
Dr Lidia Szutkowska  | 1997-10 <> 2007-05

Doktorant

  WF UAM pokój 7      +48 61-829-5291       centrum@amu.edu.pl


Zainteresowania naukowe:
Zastosowanie metod Magnetycznego Rezonansu Jądrowego do badań dynamiki molekularnej układów cieczy ograniczonej w układach porowatych o wielkościach wnęk rzedu nanometrów (CPG, MCM-41).

Analizowanie procesów relaksacyjnych i struktury widm protonowych oraz deuteronowych w celu dokładnego poznania istoty zmian dynamiki molekularnej układu modelowego i wykazanie zależności tych zmian od kształtu i wielkości wnek porowatych.

Publikacje                    


Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki UAM, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań    Fax: +48 61-829-5245, Email:  zfmak@amu.edu.pl

© Opisy i zdjęcia: Zakład Fizyki Makromolekularnej  | Ta stona używa ciasteczek
     Zaktualizowano: podstrony  2018-02-07  / bazę danych:   2018-02-21  by Webmaster: Zbigniew Fojud