Zakład Fizyki Makromolekularnej
Strona główna
Zespół
Badania
Aparatura
Seminaria
Publikacje
Nasze
konferencje
Aktywność
konferencyjna
Projekty
Najbliższe
wydarzenia
Programy
Linki

Uporzadkuj seminaria według: dat tematów autorów

718.

mgr Marta Kruszyna-Mochalska

2017-12-20

Dawki w narządach odległych od miejsc napromieniania podczas różnych technik radioterapii


717.

dr inż. Joanna Czapla-Masztafiak

2017-11-30

Zastosowanie spektroskopii rentgenowskiej w badaniach biologicznych


716.

dr Maria Dobies

2017-11-23

Badania dynamiki molekularnej w dwublokowych kopolimerach poli(tlenku etylenu)-poli(styrenu) metodą spektroskopii dielektrycznej


715.

mgr Beata Wereszczyńska

2017-11-16

MRI in ovo


714.

mgr Jakub Zaręba

2017-11-09

Wpływ struktury surfaktanta na poziom dyspersji i toksyczności nanorurek węglowych


713.

prof. dr hab. Wojciech Bal

2017-10-26

Dobry amyloid beta? Modyfikacje końca-N peptydów A-beta a biochemia miedzi.


712.

mgr Justyna Iżykowska

2017-10-19

Badanie dynamiki molekularnej w wodnych zawiesinach nanorurek węglowych stabilizowanych surfaktantami i kopolimerami trójblokowymi


711.

prof. dr hab. Ryszard Krzyminiewski

2017-06-29

Wybrane metody diagnostyki i terapii w medycynie XXI wieku


710.

dr Marek Mempka

2017-06-08

Warsztaty NMR: Dyfuzja 3


709.

dr Marek Kempka

2017-05-25

Warsztaty NMR: Dyfuzja 2


Później Wcześniej
Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki UAM, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań    Fax: +48 61-829-5245, Email:  zfmak@amu.edu.pl

© Opisy i zdjęcia: Zakład Fizyki Makromolekularnej  | Ta stona używa ciasteczek
     Zaktualizowano: podstrony  2018-02-07  / bazę danych:   2018-02-14  by Webmaster: Zbigniew Fojud