Zakład Fizyki Makromolekularnej
Strona główna
Zespół
Badania
Aparatura
Seminaria
Publikacje
Nasze
konferencje
Aktywność
konferencyjna
Projekty
Najbliższe
wydarzenia
Programy
Linki

Uporzadkuj seminaria według: dat tematów autorów

718.

Jerzy Morawiec

2010-03-11

Abberation-Corrected analitical HRTM


717.

prof. Marcus Antonietti

2003-06-16

Amphiphilic blockcopolymers: little helpers to contol nanoscale materials


716.

dr Kosma Szutkowski

2009-05-28

Analiza koherencji w przestrzeni k w stałym i zmiennym gradiencie pola magnetycznego


715.

dr Maciej Kozak

1999-10-12

Analiza niskokątowego rozpraszania promieniowania retgenowskiego, przy użyciu dwuwymiarowych detektorów


714.

dr Kosma Szutkowski

2016-10-20

Analiza procesów agregacji za pomocą NMR oraz symulacji dynamiki molekularnej


713.

lek stom. Szymon Rzetowski

2008-02-14

Analiza wartosci siły retencji zewnątrzkoronkowych, precyzyjnych elementow utrzymujacych


712.

dr Maciej Kozak

2006-05-18

Analiza zmian konformacyjnych ksylazy metodą SAXS


711.

prof. UAM dr hab. Eugeniusz Szcześniak

2007-02-22

Angiografia Magnetycznego Rezonansu


710.

dr hab. Michał Banaszak

2006-03-16

Anomalne skalowanie fluktuacji ceny bawełny według Mandelbrota


709.

prof. Winfried Kuhn

1996-12-12

Antisymetrical components of the chemical shift tensor-strategies of measurements and effect on spin thermodynamics


Później Wcześniej
Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki UAM, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań    Fax: +48 61-829-5245, Email:  zfmak@amu.edu.pl

© Opisy i zdjęcia: Zakład Fizyki Makromolekularnej  | Ta stona używa ciasteczek
     Zaktualizowano: podstrony  2018-02-07  / bazę danych:   2018-02-14  by Webmaster: Zbigniew Fojud