Zakład Fizyki Makromolekularnej
Strona główna
Zespół
Badania
Aparatura
Seminaria
Publikacje
Nasze
konferencje
Aktywność
konferencyjna
Projekty
Najbliższe
wydarzenia
Programy
Linki

Uporzadkuj seminaria według: dat tematów autorów

prof. Alessandro Magini

2017-03-09

mTOR pathway, autophagy and neurodegenerative diseases


prof. dr hab. Leszek Kubisz

2017-03-02

Kolagen - właściwości i zastosowania medyczne


mgr Julia Ludwiczak

2017-02-16

Wpływ surfaktantów gemini na strukturę drugorzędową białka prionowego


prof. dr hab. Wojciech Kwiatek

2017-02-02

Wykorzystanie promieniowania synchrotronowego jako niekonwencjonalnego narzędzia diagnostycznego


dr Igor Żukow

2017-01-26

Structural analysis of interactions between C-terminal domains of FLASH (YARP) and NPAT proteins involved in histone mRNA generation with high-resolution NMR spectroscopy


mgr Żaneta Kołodziejska

2017-01-19

Cytotoksyczność układów na bazie surfaktantów trigemini i lipidów


dr hab. Jerzy Pełka

2017-01-12

Promieniowanie synchrotronowe w badaniach biologicznych i w medycynie


prof. UAM dr hab. Maciej Kozak

2016-12-15

Nowe projekty badawcze Zakładu Fizyki Makromolekularnej


mgr Weronika Andrzejewska

2016-12-08

Surfaktanty dikationowe i trikationowe jako nośniki genów - porównanie ich zdolności wiązania dsDNA i siRNA


mgr Justyna Iżykowska

2016-12-01

Wielościenne nanorurki węglowe (MW CNT) w wodnych roztworach surfaktantów gemini


Później Wcześniej
Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki UAM, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań    Fax: +48 61-829-5245, Email:  zfmak@amu.edu.pl

(C) Opisy i zdjęcia: Zakład Fizyki Makromolekularnej  | Ta stona używa ciasteczek
     Zaktualizowano: podstrony  2017-08-04  / bazę danych:   2017-09-18  by Webmaster: Zbigniew Fojud