Zakład Fizyki Makromolekularnej
Strona główna
Zespół
Badania
Aparatura
Seminaria
Publikacje
Nasze
konferencje
Aktywno¶ć
konferencyjna
Projekty
Najbliższe
wydarzenia
Programy
Linki


1.

Murawska M., Wiatr M., Nowakowski P., Szutkowski K., Skrzypczak A., Kozak M.

The structure and morphology of gold nanoparticles produced in cationic gemini surfactant systems

Radiation Physics and Chemistry, 93 , 160-167 (2013)

DOI: 10.1016/j.radphyschem.2013.05.024


2.

Kwiatek W.M., Kozak M., Paszkowicz W.

SOLARIS: Waiting for the first light

Radiation Physics and Chemistry, 93 , 1-3 (2013)

DOI: 10.1016/j.radphyschem.2013.08.003


3.

Jenczyk J., Dobies M., Makrocka-Rydzyk M., Wypych A., Jurga S.

The segmental and global dynamics in lamellar microphase-separated poly(styrene-b-isoprene) diblock copolymer studied by 1H NMR and dielectric spectroscopy

European Polymer Journal, 49(12) , 3986-3997 (2013)

DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2013.09.003


4.

Choudhury A.R., Perdih A., ®uperl ©., Sikorska E. Solmajer T., Jurga S., Zhukov I., Novič M.

Structural elucidation of transmembrane transporter protein bilitranslocase: Conformational analysis of the second transmembrane region TM2 by molecular dynamics and NMR spectroscopy

Biochimica et Biophysica Acta, 1828(11) , 2609-2619 (2013)

DOI: 10.1016/j.bbamem.2013.06.006


5.

Adrjanowicz K., Kaminski K., Wlodarczyk P., Grzybowska K., Tarnacka M., Zakowiecki D., Garbacz G., Paluch M., Jurga S.

Molecular dynamics of the supercooled pharmaceutical agent posaconazole studied via differential scanning calorimetry and dielectric and mechanical spectroscopies

Molecular Pharmaceutics, 10(10) , 3934-3945 (2013)

DOI: 10.1021/mp4003915


6.

Strankowska J., Piszczyk L., Strankowski M., Danowska M., Szutkowski K., Jurga S., Kwela J.

Molecular dynamics studies of polyurethane nanocomposite hydrogels

European Physical Journal - Special Topics, 222(9) , 2179-2186 (2013)

DOI: 10.1140/epjst/e2013-01994-8


7.

Adrjanowicz K., Kamiński K., Dulski M., Włodarczyk P., Bartkowiak G., Popenda Ł., Jurga S., Kujawski J. Kruk J., K. Bernard M., Paluch M.

Synperiplanar to antiperiplanar conformation changes as underlying the mechanism of Debye process in supercooled ibuprofen

Journal of Chemical Physics, 139(11) , 111103-4 (2013)

DOI: 10.1063/1.4820492


8.

Wypych A., Szpotkowski K., Jurga S., Domka L., Kozak M.

Interactions of a cationic surfactant - (benzyloxymethyl) dodecyldimethylammonium chloride with model biomembrane systems

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 108 , 212-218 (2013)

DOI: 10.1016/j.colsurfb.2013.03.010


9.

Makrocka-Rydzyk M., Wypych A., Dobies M., Jancelewicz M., Jurga S., Cho HY., Gao HF., Matyjaszewski K.

Molecular dynamics in PBA/PEO miktoarm star copolymers

Polymer, 54(13) , 3341-3349 (2013)

DOI: 10.1016/j.polymer.2013.04.004


10.

Östner G., Lindström V., Christensen H.P., Kozak M., Abrahamson M., Grubb A.

Stabilization, characterization and selective removal of Cystatin C amyloid oligomers

Journal of Biological Chemistry, 288(23) , 16438-16450 (2013)

DOI: 10.1074/jbc.M113.469593


11.

Pietralik Z., Krzysztoń R., Kida W., Andrzejewska W. and Kozak M.

Structure and conformational dynamics of DMPC/dicationic surfactant and DMPC/dicationic surfactant/DNA systems

International Journal of Molecular Sciences, 14(4) , 7642-7659 (2013)

DOI: 10.3390/ijms14047642


12.

Rucińska-Sobkowiak R., Nowaczyk G., Krzeszowska M., Ramęda I., Jurga S.

Water status and water diffusion transport in lupine roots exposed to lead

Environmental and Experimental Botany, 87 , 100-109 (2013)

DOI: 10.1016/j.envexpbot.2012.09.012


13.

Marciniec B., Stawny M., Olszewski K., Kozak M., Naskrent M.

Analytical study on irradiated methylxanthine derivatives

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 111(3) , 2165-2170 (2013)

DOI: 10.1007/s10973-012-2774-8


14.

Zienkiewicz-Strzałka M., Pasieczna-Patkowska S., Kozak M., Pikus S.

Silver nanoparticles incorporated onto ordered mesoporous silica from Tollen's reagent

Applied Surface Science, 266 , 337-343 (2013)

DOI: 10.1016/j.apsusc.2012.12.021


15.

Saini R., Szpotkowski K., Kozak M., Jaskolski M., Davis S.J.

Biochemical and structural studies of plant circadian clock proteins

Biotechnologia, 94(1) , 40-41 (2013)

DOI: 10.5114/bta.2013.46435


16.

Bilski P., Dobies M., Kozak A., Makrocka-Rydzyk M.

Analiza danych i planowanie eksperymentu fizycznego zgodnie z normami ISO

Postępy Fizyki, 64(2) , 70-75 (2013)


Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki UAM, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań    Fax: +48 61-829-5245, Email:  zfmak@amu.edu.pl

(C) Opisy i zdjęcia: Zakład Fizyki Makromolekularnej  | Ta stona używa ciasteczek
     Zaktualizowano: podstrony  2017-11-21  / bazę danych:   2017-11-21  by Webmaster: Zbigniew Fojud