Zakład Fizyki Makromolekularnej
Strona główna
Zespół
Badania
Aparatura
Seminaria
Publikacje
Nasze
konferencje
Aktywność
konferencyjna
Projekty
Najbliższe
wydarzenia
Programy
Linki


1.

Makrocka-Rydzyk M., Wegner K., Szutkowski K., Kozak M., Jurga S., Gao H.

Morphology and NMR self-diffusion in PBA/PEO miktoarm star copolymers

Zeitschrift für Physikalische Chemie, 226 , 1271-1292 (2012)

DOI: 10.1524/zpch.2012.0300


2.

Marciniec B., Dettlaff K., Naskrent M. Pietralik Z., Kozak M.

DSC and spectroscopic studies of disulfiram radiostability in the solid state

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 108(1) , 33-40 (2012)

DOI: 10.1007/s10973-011-1810-4


3.

Strankowski M., Strankowska J., Gazda M., Piszczyk L., Nowaczyk G., Jurga S.

Thermoplastic polyurethane/(organically modified montmorillonite) nanocomposites produced by in situ polymerization

Express Polymer Letters, 6(8) , 610-619 (2012)

DOI: 10.3144/expresspolymlett.2012.65


4.

Kida W., Kozak M.

Structural changes of DPPC bilayers induced by gemini surfactant

Acta Physica Polonica A, 121(4) , 893-898 (2012)

WWW: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z4p207.pdf


5.

Murawska M., Skrzypczak A., Kozak M.

Structure and morphology of gold nanoparticles in solution studied by TEM, SAXS and UV-VIS

Acta Physica Polonica A, 121(4) , 888-892 (2012)

WWW: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z4p206.pdf


6.

Kozak M., Rypniewski W., Jaskólski M.

Koncepcja budowy linii pomiarowej MX/SAXS/XRD w NCPS SOLARIS

Synchrotron Radiation in Natural Science, 11(1-2) , 5-9 (2012)


Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki UAM, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań    Fax: +48 61-829-5245, Email:  zfmak@amu.edu.pl

(C) Opisy i zdjęcia: Zakład Fizyki Makromolekularnej  | Ta stona używa ciasteczek
     Zaktualizowano: podstrony  2017-11-21  / bazę danych:   2017-11-21  by Webmaster: Zbigniew Fojud