Zakład Fizyki Makromolekularnej
Strona główna
Zespół
Badania
Aparatura
Seminaria
Publikacje
Nasze
konferencje
Aktywność
konferencyjna
Projekty
Najbliższe
wydarzenia
Programy
Linki


1.

Derylo-Marczewska A., Marczewski A.W., Skrzypek I., Pikus S., Kozak M.

Effect of addition of pore expanding agent on changes of structure characteristics of ordered mesoporous silicas

Applied Surface Science, 255(5) , 2851-2858 (2008)

DOI: 10.1016/j.apsusc.2008.08.026


2.

Szutkowski K., Furo I.

Effective and accurate single-shot NMR diffusion experiments based on magnetization grating

Journal of Magnetic Resonance, 195(2) , 123-128 (2008)

DOI: 10.1016/j.jmr.2008.08.009


3.

Imperia P., Kandulski W., Kosiorek A., Głaczyńska H., Maletta H., Giersig M.

Magnetic anisotropy study of triangular-shaped Co nanostructures

Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 320(21) , 2682-2687 (2008)

DOI: 10.1016/j.jmmm.2008.05.044


4.

Pielichowska K., Głowinkowski S., Lekki J., Biniaś D., Pielichowski K., Jenczyk J.

PEO/fatty acid blends for thermal energy storage materials. Structural/morphological teatures and hydrogen interactions

European Polymer Journal, 44(10) , 3344-3360 (2008)

DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2008.07.047


5.

Małuszyńska H., Czarnecki P., Fojud Z., Wąsicki J.

Redetermination of the structure and dielectric properties of bis-thiourea pyridinium ioide a new ferroelectric inclusion compounds

Acta Crystallographica - Section B, Structural Science, B64(5) , 567-572 (2008)

DOI: 10.1107/S0108768108018223


6.

Małuszyńska H., Czarnecki P., Fojud Z., Wąsicki J.

COD ID: 2104217, 2104218, 2104219 - bis-thiourea, pyridinium iodide

Crystallography Open Database, (2008)

DBR: http://www.crystallography.net/information_card.php?cif=2104217


7.

Wołoszczuk S., Banaszak M., Knychała P., Lewandowski K., Radosz M.

Alternating multiblock copolymers exhibiting protein-like transitions in selective solvents: A Monte Carlo study

Journal of Non-Crystalline Solids, 354(35-39) , 4138-4142 (2008)

DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2008.06.022


8.

Szymańska A., Hornowski T., Kozak M., Ślósarek G.

The SAXS and rheological studies of HEWL amyloid formation

Acta Physica Polonica A, 114(2) , 447-454 (2008)

WWW: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/114/a114z216.pdf


9.

Garnczarska M., Zalewski T., Wojtyła Ł.

A comparative study of water distribution and dehydrin protein localization in maturing pea seeds

Journal of Plant Physiology, 165(18) , 1940-1946 (2008)

DOI: 10.1016/j.jplph.2008.04.016


10.

Wołoszczuk S., Banaszak M., Knychała P., Radosz M.

Monte Carlo phase diagram of symmetric diblock copolymer in selective solvent

Macromolecules, 41(15) , 5945-5951 (2008)

DOI: 10.1021/ma0718346


11.

Dobies M., Kempka M., Kuśmia S., Jurga S.

Acid induced gelation of low methoxyl pectins studied by 1H NMR and rheological methods

Applied Magnetic Resonance, 34(1-2) , 71-81 (2008)

DOI: 10.1007/s00723-008-0107-7


12.

Nozirov F., Fojud Z., Jancelewicz M., Nazirov A., Jurga S.

Molecular motion in the biocopolymer sequence of glycolide and lactide studied by solid state NMR

Applied Magnetic Resonance, 34 , 193-203 (2008)

DOI: 10.1007/s00723-008-0102-z


13.

Wąsicki J., Pajzderska J., Fojud Z.

Temperature dependence of spontaneous polarization in order-disorder pyridinium periodate extracted from 2H NMR data

Journal of Physical Chemistry C, 112(19) , 7503-7508 (2008)

DOI: 10.1021/jp711762n


14.

Zalewski T., Lubiatowski P., Jaroszewski J., Szcześniak E., Kuśmia S., Kruczyński J., Jurga S.

Scaffold-aided repair of articular cartilage studied by MRI

Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine, 21(3) , 177-185 (2008)

DOI: 10.1007/s10334-008-0108-4


15.

Herzig P., Fojud Z., Żogał O. J., Pietraszko A., Dukhnenko A., Jurga S., Shitsevalova N.

Electric-field gradient tensor and charge densities in LaB6: 11B NMR single-crystal investigations and first-principles calculations

Journal of Applied Physics, 103(8) , 083534-7 (2008)

DOI: 10.1063/1.2903150


16.

Marciniec B., Stawny M., Kozak M., Naskrent M.

The influence of radiation sterilization on thiamphenicol

Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 69(3) , 865-870 (2008)

DOI: 10.1016/j.saa.2007.05.038


17.

Wąsicki J., Fojud Z., Czarnecki P., Jurga S.

Polarisation and energy barriers in ferroelectric pyridinium perchlorate

Ferroelectrics, 368(1) , 63-71 (2008)

DOI: 10.1080/00150190802367927


Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki UAM, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań    Fax: +48 61-829-5245, Email:  zfmak@amu.edu.pl

(C) Opisy i zdjęcia: Zakład Fizyki Makromolekularnej  | Ta stona używa ciasteczek
     Zaktualizowano: podstrony  2017-11-21  / bazę danych:   2017-11-21  by Webmaster: Zbigniew Fojud