Zakład Fizyki Makromolekularnej
Strona główna
Zespół
Badania
Aparatura
Seminaria
Publikacje
Nasze
konferencje
Aktywność
konferencyjna
Projekty
Najbliższe
wydarzenia
Programy
Linki


1.

Ciosek M., Sannier L., Siekierski M., Golodnitsky D., Peled E., Scrosati B., Głowinkowski S., Wieczorek W.

Ion transport phenomena in polymeric electrolytes

Electrochimica Acta, 54(4) , 1409-1416 (2007)

DOI: 10.1016/j.electacta.2007.03.037


2.

Kozak M., Kempka M., Szpotkowski K., Jurga S.

NMR in soft materials: A study of DMPC/DHPC bicellar system

Journal of Non-Crystalline Solids, 353(47-51) , 4246-4251 (2007)

DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2007.02.068


3.

Kozak M., Domka L., Jurga S.

The effect of selected surfactants on the structure of a bicellar system (DMPC/DHPC) studied by SAXS

Journal of Molecular Structure, 846(1-3) , 108-111 (2007)

DOI: 10.1016/j.molstruc.2007.01.038


4.

Garnczarska M., Zalewski T., Kempka M.

Changes in water status and water distribution in maturing lupine seeds studied by MR imaging and NMR spectroscopy

Journal of Experimental Botany, 58(14) , 3961-3969 (2007)

DOI: 10.1093/jxb/erm250


5.

Szutkowski K., Stilbs P., Jurga S.

Proton chemical exchange in aqueous solutions of dodecylammonium chloride: Effects of micellar aggregation

Journal of Physical Chemistry C, 111(43) , 15613-15619 (2007)

DOI: 10.1021/jp073696s


6.

Orozbaev B., Fojud Z., Makrocka-Rydzyk M., Schroeder G., Jurga S.

Molecular dynamics of podand studied by broadband dielectric and nuclear magnetic resonance spectroscopies

Macromolecular Chemistry and Physics, 208(19-20) , 2121-2127 (2007)

DOI: 10.1002/macp.200700197


7.

Danch A., Osoba W., Chrobak D., Nowaczyk G., Jurga S.

Alpha(c) relaxation of the constrained amorphous phase : polyethylene-chalk composites

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 90(1) , 201-208 (2007)

DOI: 10.1007/s10973-006-7599-x


8.

Kozak M., Grubb A.

SAXS studies of human protein HC (alpha1-microglobulin)

Protein and Peptide Letters, 14(5) , 425-429 (2007)

DOI: 10.2174/092986607780782830


9.

Lubiatowski P., Zalewski T., Gradys A., Kruczyński J., Jaroszewski J., Trzeciak T., Szcześniak E., Manikowski W.

Application of microscopic MR for evaluation of cartilage repair

Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 72(3) , 193-9 (2007)


10.

Kozak M., Domka L., Jurga S.

Interactions of cationic surfactants with DPPC

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 88(2) , 395-399 (2007)

DOI: 10.1007/s10973-006-8061-9


11.

Jasinska L., Balas A., Haponiuk J.T., Nowaczyk G., Jurga S.

Thermal and dynamic mechanical analysis of cross-linked poly(esterurethanes)

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 88(2) , 419-423 (2007)

DOI: 10.1007/s10973-006-8033-0


12.

Fojud Z., Herzig P., Żogał O. J., Pietraszko A., Dukhnenko A., Jurga S., Shitsevalova N.

Electric-field-gradient tensor and boron site resolved 11B NMR in single-crystalline YB12

Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 75(18) , 184102 (2007)

DOI: 10.1103/PhysRevB.75.184102


13.

Garnczarska M., Zalewski T., Kempka M.

Water uptake and distribution in germinating lupine seeds studied by magnetic resonance imaging and NMR spectroscopy

Physiologia Plantarum, 130(1) , 23-32 (2007)

DOI: 10.1111/j.1399-3054.2007.00883.x


14.

Marciniec B., Kozak M., Naskrent M., Dettlaff K., Ogrodowczyk M., Stawny M., Wachowski L.

Thermal study of four irradiated imidazoline derivatives in solid state

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 88(2) , 337-342 (2007)

DOI: 10.1007/s10973-006-8060-x


15.

Pikus S., Solovyov L.A., Kozak M., Jaroniec M.

Comparative studies of p6m siliceous mesostructures by powder X-ray diffraction and nitrogen adsorption

Applied Surface Science, 253(13) , 5682-5687 (2007)

DOI: 10.1016/j.apsusc.2006.12.043


16.

Pajzderska A., Fojud Z., Goc R., Wąsicki J.

Cation dynamics in pyridinium nitrate and bis-thiourea pyridinium nitrate inclusion compound studied by 2H NMR spectroscopy

Journal of Physics: Condensed Matter, 19(15) , 156220 (2007)

DOI: 10.1088/0953-8984/19/15/156220


17.

Kozak M., Domka L., Jurga S.

SAXS study of selected cationic surfactant influence on the DSPC-based model phospholipid system

Solid State Phenomena, 130 , 257-262 (2007)


18.

Garnczarska M., Zalewski T., Wojtyła Ł., Szukała J.

Poziom adenylanów i nukleotydów pirydynowych w rozwijających się i dojrzewających nasionach grochu (Pisum Sativum L. )

Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 522 , 485-491 (2007)


Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki UAM, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań    Fax: +48 61-829-5245, Email:  zfmak@amu.edu.pl

(C) Opisy i zdjęcia: Zakład Fizyki Makromolekularnej  | Ta stona używa ciasteczek
     Zaktualizowano: podstrony  2017-11-21  / bazę danych:   2017-11-21  by Webmaster: Zbigniew Fojud