Zakład Fizyki Makromolekularnej
Strona główna
Zespół
Badania
Aparatura
Seminaria
Publikacje
Nasze
konferencje
Aktywność
konferencyjna
Projekty
Najbliższe
wydarzenia
Programy
Linki


1.

Szutkowski K., Klinowski J., Jurga S.

NMR studies of restricted diffusion in lyotropic systems

Solid State Nuclear Magnetic Resonance, 22(2-3) , 394-408 (2002)

DOI: 10.1006/snmr.2002.0087


2.

Banaszak M., Wołoszczuk S., Pakuła T., Jurga S.

Computer simulation of structure and microphase separation in model A-B-A triblock copolymers

Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, 66(3) , 031804 (2002)

DOI: 10.1103/PhysRevE.66.031804


3.

Jurga J., Jurga K., Woźniak-Braszak A. and Fojud Z.

Molecular dynamics of modified poly(p-phenylene sulfide)

Polymer Processing Society PPS-18, , 219-223 (2002)


4.

Mozgawa W., Fojud Z., Handke A., Jurga S.

MAS NMR and FTIR spectra of framework aluminosilicates

Journal of Molecular Structure, 614(1-3) , 281-287 (2002)

DOI: 10.1016/S0022-2860(02)00262-4


5.

Nozirov F., Szcześniak E., Fojud Z., Dobrzyński P., Klinowski J., Jurga S.

1H and 13C NMR studies of molecular dynamics in the biocopolymer of glycolide and epsilon-caprolactone

Solid State Nuclear Magnetic Resonance, 22(1) , 19-28 (2002)

DOI: 10.1006/snmr.2002.0056


6.

Domka L., Jesionowski T., Morawska A., Kozak M.

Influence of pyridinium chlorides on the physicochemical character, morphology and particle size distribution of natural chalk

Tenside Surfactants Detergents, 39(3) , 33-39 (2002)


7.

Nozirov F., Fojud Z., Klinowski J., Jurga S.

High-resolution solid-state 13C NMR studies of poly[(R)-3-hydroxybutyric] acid

Solid State Nuclear Magnetic Resonance, 21(3-4) , 197-203 (2002)

DOI: 10.1006/snmr.2002.0060


8.

Kozak M., Jurga S.

A comparison between the crystal and solution structures of Escherichia coli asparaginase II

Acta Biochimica Polonica, 49(2) , 509-513 (2002)

WWW: http://www.actabp.pl/pdf/2_2002/509.pdf


9.

Głowinkowski S., Makrocka-Rydzyk M., Wanke S., Jurga S.

Molecular dynamics in polyethylene and ethylene-1-butene copolymer investigated by NMR methods

European Polymer Journal, 38(5) , 961-969 (2002)

DOI: 10.1016/S0014-3057(01)00272-5


10.

Garbarczyk M., Kuhn W., Klinowski J., Jurga S.

Characterization of aged nitrile rubber elastomers by NMR spectroscopy and microimaging

Polymer, 43(11) , 3169-3172 (2002)

DOI: 10.1016/S0032-3861(02)00142-8


11.

Banaszak M., Radosz M.

Molecular dynamics study on homonuclear and heteronuclear chains of Lennard-Jones segments

Fluid Phase Equilibria, 193(1-2) , 179-189 (2002)

DOI: 10.1016/S0378-3812(01)00730-0


12.

Kozak M., Borek D., Janowski R., Jaskólski M.

Crystallization and preliminary crystallographic studies of five crystal forms of Escherichia Coli L-asparaginase II (Asp90Glu mutant)

Acta Crystallographica Section D-Biological Crystallography, 58 , 130-132 (2002)

DOI: 10.1107/S0907444901016663


13.

Głowinkowski S., Kozak M., Nowaczyk G., Domka L., Jurga S.

Badania układów polimer-napełniacz metodami NMR i reologicznymi

Facultatis Chemiae Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis Annales II, , 73-78 (2002)


14.

Domka L., Kozak M., Jurga S.

Badania mikrostruktury kompozytów polietylenu z napełniaczami mineralnymi

Facultatis Chemiae Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis Annales II, , 65-72 (2002)


15.

Kozak M., Domka L., Skrzypczak A.

Adsorption of the quaternary ammonium salts on bentonite

Physicochemical Problems of Mineral Processing, 36 , 299-306 (2002)

WWW: http://www.minproc.pwr.wroc.pl/journal/pdf/2002/s299-306.pdf


16.

Domka L., Kozak M., Kozak A.

Change of the fibrous structure of asbestos by chemical and thermal method

Chemistry for Agriculture, 3 , 131-134 (2002)


17.

Kozak M.

Badania struktury asparaginaz w roztworze przy użyciu niskokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego

Facultatis Chemiae Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis Annales II, , 155-160 (2002)


18.

Marciniec B., Plotkowiak Z., Wachowski L., Kozak M., Popielarz-Brzezińska M.

Analytical study of beta-irradiated antibiotics in the solid state

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 68(2) , 423-436 (2002)

DOI: 10.1023/A:1016027416521


19.

Domka L., Krysztafkiewicz A., Kozak M.

Silane modified fillers for reinforcing polymers

Polymers and Polymer Composites, 10(7) , 541-552 (2002)


20.

Wasyluk L., Peplińska B., Klinowski J., Jurga S.

NMR studies of the molecular dynamics of tert-butyl chloride confined in the mesoporous molecular sieve MCM-41

Physical Chemistry Chemical Physics, 4(11) , 2392-2397 (2002)

DOI: 10.1039/b200634k


21.

Szcześniak E.

Edward Raymond Andrew (1921-2001)

Postępy Fizyki, 54(1) , 53 (2002)


22.

Foltynowicz Z., Jakubiak P., Judek Ł., Kozak M., Kuśmia S., Fojud Z., Domka L., Jurga S.

Polietylen modyfikowany mleczanem wapnia

Mat. V Konferencji Naukowo-Technicznej "Polimery i Kompozyty Konstrukcyjne", , 61-65 (2002)


Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki UAM, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań    Fax: +48 61-829-5245, Email:  zfmak@amu.edu.pl

(C) Opisy i zdjęcia: Zakład Fizyki Makromolekularnej  | Ta stona używa ciasteczek
     Zaktualizowano: podstrony  2017-11-21  / bazę danych:   2017-11-21  by Webmaster: Zbigniew Fojud