Zakład Fizyki Makromolekularnej
Strona główna
Zespół
Badania
Aparatura
Seminaria
Publikacje
Nasze
konferencje
Aktywność
konferencyjna
Projekty
Najbliższe
wydarzenia
Programy
Linki


1.

Grzonka Z., Jankowska E., Kasprzykowski F., Kasprzykowska R., Łankiewicz L., Wiczk W., Wieczerzak E., Ciarkowski J., Drabik P., Janowski R., Kozak M., Jaskólski M., Grubb A.

Structural studies of cysteine proteases and their inhibitors

Acta Biochimica Polonica, 48(1) , 1-20 (2001)

WWW: http://www.actabp.pl/pdf/1_2001/1.pdf


2.

Suchański W., Minkin P., Jurga S.

Molecular dynamics in supercooled m-fluoroaniline

Journal of Molecular Structure, 559(1-3) , 179-185 (2001)

DOI: 10.1016/S0022-2860(00)00695-5


3.

Foltynowicz Z., Wienskowski K., Kozak M., Domka L., Jurga S.

Silane modified starch as polyethylene filler

Commodity Science in Global Quality Perspectives. Products - Technology, Quality and Envir, , 353-358 (2001)


4.

Banaszak M.

Molecular dynamics simulation of copolymers

Task Quartely, 5(1) , 17-27 (2001)

ISSN: 1428-6394 : Scientific Bulletin of the Academic Computer Centre in Gdansk


5.

Domka L., Domka L., Kozak M.

Utilisation of asbestos wastes

Physicochemical Problems of Mineral Processing, 35 , 83-90 (2001)

WWW: http://www.minproc.pwr.wroc.pl/journal/pdf/2001/s83-90.pdf


6.

Nozirov F., Kozak M., Domka L., Jurga S.

NMR relaxation studies of polyhydroxybutyric acid (PHB) biodegradation by Escherichia Coli

Molecular Physics Reports, 33 , 102-105 (2001)

WWW: http://www.ifmpan.poznan.pl/mol/


7.

Kuśmia S., Szcześniak E., Jurga S.

Magnetic resonance imaging of solid polymer composite

Molecular Physics Reports, 33 , 184-187 (2001)

WWW: http://www.ifmpan.poznan.pl/mol/


8.

Wasyluk L., Peplińska B., Jurga S.

Translational diffusion in tert-butyl chloride confined to MCM-41

Molecular Physics Reports, 33 , 111-113 (2001)

WWW: http://www.ifmpan.poznan.pl/mol/


9.

Szutkowski K., Jurga S.

NMR study of restricted diffusion in lyotropic systems

Molecular Physics Reports, 33 , 179-183 (2001)

WWW: http://www.ifmpan.poznan.pl/mol/


10.

Fojud Z., Jurga S.

High resolution 13C NMR and DSC studies of interdigitated- noninterdygitated phase transition in a series of alkylammonium chloridies

Molecular Physics Reports, 33 , 172-174 (2001)

WWW: http://www.ifmpan.poznan.pl/mol/


11.

Wachowicz M., Fojud Z., Jurga S.

Fast field cycling proton NMR relaxation in decylammonium chloride/water system

Molecular Physics Reports, 33 , 176-178 (2001)

WWW: http://www.ifmpan.poznan.pl/mol/


12.

Jaskólski M., Kozak M., Lubkowski J., Palm G., Wlodawer A.

Structures of two highly homologous bacterial L-asparaginases: a case of enantiomorphic space groups

Acta Crystallographica Section D-Biological Crystallography, 57 , 369-377 (2001)

DOI: 10.1107/S0907444900020175


13.

Kozak M., Hayward B., Borek D., Bonthron D.T., Jaskólski M.

Expression, purification and preliminary crystallographic studies of human ketohexokinase

Acta Crystallographica Section D-Biological Crystallography, 57(4) , 586-588 (2001)

DOI: 10.1107/S0907444901001007


14.

Janowski R., Kozak M., Jankowska E., Grzonka Z., Grubb A., Abrahamson M., Jaskólski M.

Human cystatin C, an amyloidogenic protein, dimerizes through three-dimensional domain swapping

Nature Structural Biology, 8(4) , 316-320 (2001)

DOI: 10.1038/86188


15.

Domka L., Skrzypczak A., Kozak M.

Kreda modyfikowana z czwartorzędowymi solami amoniowymi jako produkt dla konserwacji zabytków

Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania, , 248-252 (2001)

ISBN: 83-909723-7-9


16.

Garbarczyk M., Grinberg F., Nestle N., Kuhn W.

A novel approach to the determination of the crosslink density in rubber materials with the dipolar correlation effect in low magnetic fields

Journal of Polymer Science, Part B: Polymer Physics, 39(18) , 2207-2216 (2001)

DOI: 10.1002/polb.1194


17.

Garbarczyk M., Kuhn W., Jurga S.

Characterization of aged elastomers by NMR spectroscopy and microimaging

Molecular Physics Reports, 33 , 106-110 (2001)

WWW: http://www.ifmpan.poznan.pl/mol/


Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki UAM, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań    Fax: +48 61-829-5245, Email:  zfmak@amu.edu.pl

(C) Opisy i zdjęcia: Zakład Fizyki Makromolekularnej  | Ta stona używa ciasteczek
     Zaktualizowano: podstrony  2017-11-21  / bazę danych:   2017-11-21  by Webmaster: Zbigniew Fojud