Zakład Fizyki Makromolekularnej
Strona główna
Zespół
Badania
Aparatura
Seminaria
Publikacje
Nasze
konferencje
Aktywność
konferencyjna
Projekty
Najbliższe
wydarzenia
Programy
Linki


Najlepsi z najlepszych! - MNiSW/2016/DIR/300/NN    

Badania struktury i dynamiki molekularnej w układach surfaktant/nanomateriał węglowy w kontekście zastosowań w nanotechnologii

2016-03-21  -  2017-02-15

„Najlepsi z najlepszych!” - wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów poprzez wspieranie uczestnictwa w międzynarodowych konkursach i zawodach.

Badania struktury i dynamiki molekularnej w układach surfaktant/nanomateriał węglowy w kontekście zastosowań w nanotechnologii.

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju - projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych!”

Jednostka realizująca projekt: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Całkowita kwota dofinansowania:
128 000 złotych (84,24% ze środków europejskich, 15,76% ze środków krajowych)

W realizowanym w latach 2016/2017 projekcie „Najlepsi z Najlepszych!” udział bierze czworo studentów z naszego zakładu: Justyna Iżykowska, Michalina Skupin, Jakub Zaręba i Augustyn Moliński. Projekt ten umożliwił tym studentom rozpoczęcie pracy naukowej i prezentację wyników swoich badań na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych.

W ramach tego projektu realizowane są badania dotyczące struktury i dynamiki molekularnej w układach surfaktant/nanomateriał węglowy. Wykorzystano wiele technik, z którymi członkowie zespołu mieli okazję się zapoznać: jądrowy rezonans magnetyczny (NMR), spektroskopia w podczerwieni (FTIR), małokątowe rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego (SAXS), mikroskopia sił atomowych (AFM) oraz transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM). Badana są przeprowadzane w: Zakładzie Fizyki Makromolekularnej, Środowiskowym Laboratorium Badań SAXS oraz w Centrum NanoBioMedycznym.

Członkowie projektu „Najlepsi z najlepszych!” prezentowali swoje wyniki na konferencji krajowej Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki, Warszawa, 01.06.2016, oraz na następujących konferencjach międzynarodowych:

  • V International Conference of Biophysical Students, Kraków, 20-22.05.2016

  • AMPERE NMR School, Zakopane, 12-18.06.2016

  • 13th International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS 2016), Ustroń, 13-18.06.2016

  • NanoTech Poznań Poland, Poznań, 22-25.06.2016

  • 11th International Conference On Surface Coatings And Nanostructured Materials (NANOSMAT-2016), Aveiro, Portugalia, 6-9.09.2016

  • 61st Annual Meeting of Biophysical Society, Nowy Orlean, Stany Zjednoczone, 11-15.02.2017
Wszyscy członkowie projektu NzN podczas konkursu posterowego podczas 11th International Conference and Expo on Nanoscience and Molecular Nanotechnology, Rzym, Włochy, 20-22.11.2016.


OPUS 8    

Kwantyfikacja natlenienia tkanek nowotworowych mierzonych techniką BOLD-MRI-kalibracja oxymetrią EPR

2015-10-01  -  2019-10-01


"Diamentowy Grant" - 0011/DIA2015/44    

Wpływ wybranych surfaktantów na właściwości amyloidogenne różnych form peptydu beta

2015-10-01  -  2019-10-01


OPUS 8    

Molekularne podstawy amyloidogenezy - struktura i dynamika konformacyjna wybranych kompleksów ludzkiego białka prionowego PrPc z kationami metali

2015-10-01  -  2017-10-01


OPUS 6    

Przestrzenna organizacja nanocząstek za pomocą polimerowych układów samoorganizujących

2014-09-01  -  2017-11-01


NCN HARMONIA3 2012/06/M/ST4/00036    

Neurotoksyczne oligomery ludzkiej cystatyny C - identyfikacja i badania strukturalne

2013-01-01  -  2016-12-31


PO Kapitał Ludzki, Działanie 4.3    

Rozwój środowiskowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie nanotechnologii-elektroniki i fotowoltaiki w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu i na Wydziale Fizyki UAM

2013-01-01  -  2015-12-01


NCN OPUS1 2011/01/B/ST5/00846    

Synteza oraz badania fizykochemiczne nowych nośników do terapii genowej i transferu siRNA

2011-01-01  -  2015-12-31


Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki UAM, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań    Fax: +48 61-829-5245, Email:  zfmak@amu.edu.pl

© Opisy i zdjęcia: Zakład Fizyki Makromolekularnej  | Ta stona używa ciasteczek
     Zaktualizowano: podstrony  2018-03-20  / bazę danych:   2018-03-23  by Webmaster: Zbigniew Fojud