Zakład Fizyki Makromolekularnej
Strona główna
Zespół
Badania
Aparatura
Seminaria
Publikacje
Nasze
konferencje
Aktywność
konferencyjna
Projekty
Najbliższe
wydarzenia
Programy
Linki


PO Kapitał Ludzki, Działanie 4.1    

Rozwój kształcenia w zakresie nanotechnologii na Politechnice Poznańskiej w oparciu o współpracę z Centrum NanoBioMedycznym UAM i Universita degli studi di Trieste

2014-04-01  -  2015-06-11


MNiSW Generacja Przyszłości    

Nanoukłady na bazie fosfolipidów i surfaktantów jako innowacyjne nośniki w terapii genowej

2013-06-12  -  2015-06-11


Program Badań Stosowanych (PBS)    

Nanomateriały o potencjalnym zastosowaniu w biomedycynie

2012-11-01  -  2015-10-01


N N204 183740 - PROMOTORSKI    

Badania struktury i dynamiki konformacyjnej lipopleksów na bazie surfaktantów gemini jako nanonosników do terapii genowej

2011-03-04  -  2013-10-04


PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki    

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) The PhD Programme in Nanoscience and Nanotechnology

2010-05-01  -  2015-04-01


N N204 135738    

Badania strukturalne i spektroskopowe samoorganizacji w układach opartych na kationowych surfaktantach typu geminii i trigemini

2010-03-02  -  2012-09-01


N N202 285338 - (PROMOTORSKI)    

Dynamika molekularna i przejścia fazowe w układach fosfolipidów zmieszanych z surfaktantami

2010-01-01  -  2011-08-31


N N202 285438    

Badanie dynamiki molekularnej oraz struktury kopolimerów blokowych metodą NMR oraz spektroskopii dielektrycznej

2010-01-01  -  2011-08-31


N N202 127237    

Badania ludzkiej cystatyny C (hcC) w roztworze, jej oddziaływań z nanocząsteczkami immobilizowanymi przeciwciałami oraz możliwości konstrukcji nanosensora wykrywającego hcC

2009-10-01  -  2012-09-30


PO Kapitał Ludzki, Podziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni    

Zintegrowany program wspierający rozwój Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie nauk fizycznych: Proinnowacyjne kształcenie, kompetentna kadra, absolwenci przyszłości

2009-07-01  -  2014-11-01


N N202 128536    

Badanie wpływu struktury i dynamiki molekularnej w nowych układach polimerowych o strukturze dendrytycznej i gwiazdowej na zdolność do ich samoorganizacji

2009-05-07  -  2012-11-06


PO Infrastruktura i Środowisko, Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego    

Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne

2009-04-01  -  2015-02-01


N N202 248935    

Otrzymywanie i badania strukturalne bionanostruktur fosfolipid-surfaktant

2008-09-09  -  2011-03-08


D041/ H03/2007    

Badania zmian strukturalnych w układach polimerowych z zastosowaniem szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej

2007-09-15  -  2010-07-05


3 T09A 16529    

Modyfikacja wybranych krzemianów warstwowych oraz ich analiza fizykochemiczna i towaroznawcza jako napełniaczy biodegradowalnych nanokompozytów polietylen/mleczan wapnia

2005-10-25  -  2008-04-24


3 T09A 05027 2004-2005    

Badania wpływu wybranych surfaktantów na strukture modelowych układów fosfolipidowych

2004-11-16  -  2007-11-15


3 T09A 05027 2005-2007    

Badania wpływu wybranych surfaktantów na strukture modelowych układów fosfolipidowych

2004-11-16  -  2007-11-15


502235-2    

Grant SoftComp (6th Framework Programme), Soft Matter Composites - An Approach to Nanoscale Functional Materials

2004-06-01  -  2015-10-30


3 T09A 12726 - (PROMOTORSKI)    

Badanie procesów fizyko-chemicznych w nanoporach za pomocą NMR

2004-05-24  -  2005-05-23


2 P03B 06525    

Badania struktury w roztworze izomerazy glukozy/ksylozy ze Streptomyces rubiginosus oraz ksylanazy z Trichoderma resei przy pomocy nisko- i wysokokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (SAXS/WAXS)

2003-10-02  -  2005-10-01


NSF Grant    

National Science Foundation Grant with Prof. Radosz - Monte Carlo simulation and characterization on block copolymers

2002-07-01  -  2005-09-25


5 P03B 00220    

Analiza struktury asparaginazy II z Escherichia coli w roztworze metodami niskokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego

2001-03-15  -  2001-09-15


2 P03B 14519 - (PROMOTORSKI)    

Badanie gęstości usieciowania polimerów metodami Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

2000-07-16  -  2001-12-31


2 P03B 09919    

Badania struktury i dynamiki molekularnej w kompozytach polimer-napełniacz metodami magnetycznego rezonansu jądrowego

2000-07-01  -  2003-06-30


2 P03B 13317    

Badania dynamiki molekularnej modelowych układów dwuwarstwowych metodami spektroskopii NMR

1999-09-01  -  2001-12-31


2 P3 026705    

Zbadanie natury mechanizmów relaksacyjnych w polimerach oraz cieczach molekularnych tworzących fazy szkliste

1994-10-01  -  1996-09-30


2 0149 9101    

Badania dynamiki i struktury układów makromolekularnych metodami NMR

1991-10-01  -  1994-09-30


2 0010 9101    

Oddziaływania elektronowo-jądrowe w molekułach i układach molekularnych

1991-10-01  -  1994-09-30


Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki UAM, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań    Fax: +48 61-829-5245, Email:  zfmak@amu.edu.pl

© Opisy i zdjęcia: Zakład Fizyki Makromolekularnej  | Ta stona używa ciasteczek
     Zaktualizowano: podstrony  2018-02-07  / bazę danych:   2018-02-14  by Webmaster: Zbigniew Fojud