Zakład Fizyki Makromolekularnej
Strona główna
Zespół
Badania
Aparatura
Seminaria
Publikacje
Nasze
konferencje
Aktywność
konferencyjna
Projekty
Najbliższe
wydarzenia
Programy
Linki

Spektrometr NMR relaksacyjno-dysperyjny (Stelar)

Spektrometr NMR Fast Field Cycling Relaxometer (model Stelar - Spinmaster 2000) jest instrumentem pomiarowym dostępnym komercyjnie w firmie Stelar i służy do pomiarów dyspersji czasu relaksacji 1H-NMR spin-siatka (T1) w funkcji częstotliwości Larmora w zakresie od 8 kHz do 20 MHz. W celu uzyskania informacji z tak szerokiego zakresu częstotliwości konieczne jest zastosowanie dwóch różnych technik pomiarowych. Dla niskich częstotliwości (aż do 4MHz) stosuje się technikę wykorzystującą pole polaryzujące, które ma za zadanie zwiększyć intensywność sygnału. Natomiast dla częstotliwości z zakresu 5-20 MHz nie jest już konieczne stosowanie pola polaryzującego, gdyż intensywność sygnału jest wystarczająca.

Pole polaryzujące może być dla przykładu ustawione na 16 MHz (w jednostkach częstotliwości Larmora) i czas jego trwania jest wystarczająco długi do tego aby utworzyło się pewne równowagowe namagnesowanie próbki. Następnie w ciągu zaledwie kilku milisekund poziom pola magnetycznego jest elektronicznie przełączany do pewnej niższej wartości (z zakresu 8 kHz - 4 MHz) i magnetyzacja dąży do nowej wartości równowagowej w tym słabszym polu. Proces ten jest nazywany relaksacją i charakteryzuje się stałą czasową T1, zwaną czasem relaksacji spin-siatka. Amplituda magnetyzacji jest mierzona w regularnych odstępach czasu i na tej podstawie oblicza się wartość T1.

Rezultatem całej serii pomiarów dla różnych wartości pola magnetycznego jest krzywa dyspersji T1 - wykres wartości czasu relaksacji T1 w funkcji indukcji pola magnetycznego (która dla ułatwienia jest przeliczana na jednostki częstotliwości rezonansowej Larmora odpowiadającej danemu poziomowi pola magnetycznego). Ponieważ wartość czasu relaksacji T1 jest uwarunkowana przez reorientacje molekularne więc technika FFC jest przydatnym narzędziem w badaniach dynamiki molekularnej.

Oprócz pomiarów w funkcji częstotliwości Larmora spektrometr FFC pozwala także wykonywać eksperymenty w funkcji temperatury w zakresie od -80 do 140 °C.

Schemat spektrometru FCC.


Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki UAM, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań    Fax: +48 61-829-5245, Email:  zfmak@amu.edu.pl

© Opisy i zdjęcia: Zakład Fizyki Makromolekularnej  | Ta stona używa ciasteczek
     Zaktualizowano: podstrony  2018-02-07  / bazę danych:   2018-02-14  by Webmaster: Zbigniew Fojud