Zakład Fizyki Makromolekularnej
Strona główna
Zespół
Badania
Aparatura
Seminaria
Publikacje
Nasze
konferencje
Aktywność
konferencyjna
Projekty
Najbliższe
wydarzenia
Programy
Linki

REOMETR RheoStress RS150 FIRMY HAAKE


REOMETR OBROTOWY RS150 może pracować w trzech trybach pomiarowych:

  • CS ( z ustaloną wartością naprężenia ścinającego)

  • CR (z ustaloną wartością szybkości ścinania)

  • OSC (oscylacyjnym)


Specjalna konstrukcja reometru (łożyska powietrzne) pozwala na pełne scharakteryzowanie lepkosprężystych własności płynów przy wykorzystaniu bardzo małych naprężeń ścinających, szybkości ścinania i odkształceń.


Schemat stanowiska pomiarowego HAAKE. 1 - Komputer, 2 - Kontroler temperatury TC 501, 3 - Panel kontrolny, 4- Urządzenie pomiarowe (reometr RS150), 5- Układ chłodzenia DC-50 wraz z wymiennikiem K-75.


Przyrząd posiada wymienne układy pomiarowe:

  • Współosiowe cylindry z podwójną szczeliną DG 41, do pomiaru cieczy o małej lepkości

  • Współosiowe cylindry do pomiaru cieczy o średniej lepkości

  • Układ podwójnego stożka do pomiaru cieczy o małej lepkości, specjalna konstrukcja pozwala na zminimalizowanie efektów związanych z parowaniem i napięciem powierzchniowym

  • Układ pomiarowy typu stożek-płytka do pomiaru płynów o średniej lepkosprężystości

  • Układ pomiarowy równoległych płytek do pomiaru płynów o dużej lepkosprężystości


Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki UAM, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań    Fax: +48 61-829-5245, Email:  zfmak@amu.edu.pl

© Opisy i zdjęcia: Zakład Fizyki Makromolekularnej  | Ta stona używa ciasteczek
     Zaktualizowano: podstrony  2018-02-07  / bazę danych:   2018-02-14  by Webmaster: Zbigniew Fojud