Zakład Fizyki Makromolekularnej
Strona główna
Zespół
Badania
Aparatura
Seminaria
Publikacje
Nasze
konferencje
Aktywność
konferencyjna
Projekty
Najbliższe
wydarzenia
Programy
Linki

Spektrometr Bruker CXP 200 MHz

Impulsowy Spektrometr Bruker CXP 200 MHz, posiada dwa niezależne kanały nadawczo-odbiorcze dużej mocy. Istnieje możliwość korzystania z dwóch wymiennych standardowych impulsowych nadajników firmy Bruker o mocy 1 kW, (30.7 i 200 MHz), oraz z 1 kW nadajnika firmy AMT (przestrajalnego w zakresie 6-220 MHz), który może również pracować w trybie fali ciągłej.

Spektrometr wykorzystuje kriogeniczny magnes nadprzewodzący firmy Oxford Instruments o indukcyjności pola 4.7 T. Przyrząd używany jest głównie w eksperymentach jednowymiarowych do rejestracji szerokich linii dla oddziaływań dipolowych lub kwadrupolowych, oraz do wyznaczania czasów relaksacji spin-siatka, oraz spin-spin, zarówno w laboratoryjnym jak i w rotującym układzie współrzędnych, dla obu typów oddziaływań.

W eksperymentach możliwy jest pomiar w szerokim zakresie temperatur od -150 do 120oC z tolerancją +/- 0.1oC, przy korzystaniu z systemu kontroli temperatury Bruker BVT-2000, lub w zakresie temperatur od 4 do 340 K, przy wykorzystaniu przepływowego kriostatu helowego firmy Oxford.

Sterowanie aparaturą pomiarową odbywa się za pośrednictwem standardowej konsoli firmy Bruker sprzęgniętej z interfejsem sprzętowym TecMac Inc., bezpośrednio sterowanej z komputera PowerComputing (MaciIntosh model #55 PPC601) z systemem operacyjnym MacOS v. 7.51, oraz z zainstalowanym oprogramowaniem MacNMR v. 5.3.

Specyfikacja

Ustawienie szeroko-pasmowe dużej mocy z jednym szerokopasmowym kanałem nadawczo-odbiorczym, dedykowane do rejestracji szerokich linii w eksperymentach spektroskopii ciała stałego, wraz z głowicami:

Głowica pomiarowa dla protonów 1H, z wymiennymi cewkami pola B1 o średnicach wewnętrznych od 2 do 10 mm (Varian).
Głowica pomiarowa dla deuteronów 2H, z cewką pola B1 o średnicy 6 mm (Bruker).
Dla obu głowic istnieje możliwość modyfikacji średnicy i częstości rezonatorów.
Dodatkowo dla głowicy firmy Bruker możliwa jest pionowa orientacja osi próbki względem pola Bo, przy zastosowaniu rezonatora typu saddle-coil.
Zakres temperaturowy -150 do 120oC.

Dwie głowice pomiarowe (selektywne obwody rezonansowe 1H i 2H), cewki pola B1 o średnicach 4mm, przeznaczone do pomiarów helowych przy użyciu przepływowego kriostatu helowego.
Dostępny zakres temperaturowy dla obu głowic od 4 do 340K.

Ustawienie szeroko-pasmowe dużej mocy z jednym szerokopasmowym kanałem nadawczo-odbiorczym, dedykowane do wyznaczania współczynników dyfuzji w ciałach stałych w polu rozproszonym magnesu (Dyfuzja):

Głowica pomiarowa (1H), cewka pola B1 o średnicy 3 mm,
Dostępny zakres temperaturowy dla obu głowic od -120 do 120oC.

Spektrometr Bruker CPX 200 MHz.


Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki UAM, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań    Fax: +48 61-829-5245, Email:  zfmak@amu.edu.pl

© Opisy i zdjęcia: Zakład Fizyki Makromolekularnej  | Ta stona używa ciasteczek
     Zaktualizowano: podstrony  2018-02-07  / bazę danych:   2018-02-14  by Webmaster: Zbigniew Fojud