Zakład Fizyki Makromolekularnej
Strona główna
Zespół
Badania
Aparatura
Seminaria
Publikacje
Nasze
konferencje
Aktywność
konferencyjna
Projekty
Najbliższe
wydarzenia
Programy
Linki

Spektrometr Bruker Avance DMX 400 MHz

Spektrometr Bruker Avance DMX 400 MHz jest w pełni cyfrowym spektrometrem, wyposażonym w trzy niezależne szeroko pasmowe nadajniki wysokiej mocy.

Spektrometr pracuje wykorzystując kriogeniczny magnes nadprzewodzący firmy Bruker-Spectrospin, o wewnętrznej średnicy 86 mm, wraz z cewkami korygującymi pole i z systemem ich zewnętrznego chłodzenia. Przy użyciu spektrometru, można wykonać typowe 1D i 2D (jedno- i dwu-wymiarowe) eksperymenty w szerokim zakresie częstotliwości NMR, zarówno w modzie standardowym jak i inwersyjnym.

Układ kontroli temperatury BVT-3000, umożliwia przeprowadzenie pomiarów w szerokim przedziale temperatur, obejmującym (zależnie od typu głowicy pomiarowej) zakres od -130 do 120 oC z tolerancją +/- 0.1 oC, co znacznie poszerza eksperymentalne możliwości przyrządu.

Sterowanie spektrometrem odbywa się za pośrednictwem stacji roboczej SGI O2 z zainstalowanym oprogramowaniem Bruker XWinNMR 2.6 (PL 6) i Paravision 2.1. W celu przeprowadzenia analiz danych eksperymentalnych, oraz ewentualnego przygotowywania eksperymentów, oprogramowanie XwinNMR jest także dostępne na komputerach klasy PC. Dla eksperymentów wykonywanych w technice mikroobrazowania dostępne jest także oprogramowanie ParaVision ver. 2.1.

Specyfikacja

Mikroobrazowanie

Trójosiowy ortogonalny impulsowy system pól gradientowych, 100 G/mm, chłodzony zewnętrznym układem Haake UWK 45. Trzy wymienne rezonatory typu bird-cage dla 1H, o wewnętrznych średnicach 5, 15, 25 mm. Zakres temperaturowy od -60 do 100 oC.

Dyfuzja

Głowica dyfuzyjna Diff 25 z z-towym gradientem, 965 G/mm, chłodzona zewnętrznym układem Haake UWK 45. Trzy wymienne rezonatory typu saddle-coil dla 1H, o wewnętrznych średnicach 5, 10, 25 mm. Zakres temperaturowy -60 do 120 oC.

Ustawienie szeroko-pasmowe dużej mocy z jednym szerokopasmowym kanałem nadawczo-odbiorczym, dedykowane do rejestracji szerokich linii w eksperymentach spektroskopii ciała stałego, wraz z głowicami:

  • 5 mm głowicą pomiarową dla protonów 1H

  • 5 mm głowicą goniometryczną (możliwość zmiany kąta) dla jąder z zakresu 16 - 160 MHz (w szczególności dla deuteronów 2H)

  • dostępny zakres temperaturowy dla obydwu głowic od -130 to 120 oC.

Ustawienie szeroko-pasmowe dużej mocy, dedykowane dla spektroskopii wysokiej zdolności rozdzielczej w ciałach stałych, technika MAS (wirowania pod kątem magicznym) w eksperymentach z dwoma niezależnymi obwodami rezonansowymi w układzie z pojedynczą cewką.

Inwersyjna, jedno-cewkowa głowica pomiarowa do wirowania substancji (f = 4 mm) pod kątem magicznym (ilość obrotów: 3000 ¸15000 obr/sek), przystosowana dla jąder o częstotliwościach rezonansowych z zakresu od 85-160 MHz.


Zdalny system kontroli szybkości wirowania Bruker H2620:

  • pneumatyczny system transferu próbek pomiarowych

  • opto-elektroniczny system kontroli szybkości wirowania i jej stabilizacji aż do 15 kHz, który użyty jest również do kontroli pneumatycznego transferu próbek pomiarowych.

  • zakres temperaturowy od -40 do 120 oC

Ustawienie małej mocy, dedykowane dla spektroskopii wysokiej zdolności rozdzielczej w cieczach, z dwoma niezależnymi kanałami małej mocy, jednym szerokopasmowym oraz jednym kanałem lokującym 2H

5 mm głowica pomiarowa, pokrywająca zakres częstości NMR od 31P do 109Ag.
Pneumatyczny system transferu próbek pomiarowych.
Zakres temperaturowy -40 to 120 oC.

Rys. 1. Spektrometr Bruker Avance DMX 400 MHz.


Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki UAM, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań    Fax: +48 61-829-5245, Email:  zfmak@amu.edu.pl

© Opisy i zdjęcia: Zakład Fizyki Makromolekularnej  | Ta stona używa ciasteczek
     Zaktualizowano: podstrony  2018-02-07  / bazę danych:   2018-02-14  by Webmaster: Zbigniew Fojud