Zakład Fizyki Makromolekularnej
Strona główna
Zespół
Badania
Aparatura
Seminaria
Publikacje
Nasze
konferencje
Aktywność
konferencyjna
Projekty
Najbliższe
wydarzenia
Programy
Linki

Symulacje komputerowe miękkiej materii

Obiektem naszych badań są kopolimery blokowe, roztwory lipidowe (układ lipid + woda) i układy koloidalne. Badania te koncentrują się na zjawisku samo-organizacji (separacji mikrofazowej, przejściach fazowych typu porządek-nieporządek, typu porządek-porządek oraz na porządkowaniu się powierzchni rozgraniczających mikrofazy) [1-3]. Mierzymy również dyfuzję, jej anizotropię oraz wielkości strukturalne i termodynamiczne [3-9]. W badaniach naszych stosujemy metodę Monte Carlo (algorytm ruchów kooperatywnych) oraz dynamikę molekularną z uwzględnieniem różnych pól siłowych. Do symulacji używamy 20-procesorowego klastra zbudowanego w naszym Zakładzie na bazie procesorów Intel i AMD.

Jednym z głównych celów naszych badań jest powiązanie wyników symulacji z wynikami eksperymentów wykonywanych w naszym Zakładzie, oraz z przewidywaniami modeli teoretycznych dotyczących układów miękkomateriowych.

Rys. 1. Dwuciągła nanostruktura kopolimeru trójblokowego A-B-A.

Rys. 2. Symulowane mikroarchitektury kopolimeru trójblokowego A-B-A.

Wołoszczuk S., Banaszak M., Jurga S., Pakuła T., Radosz M., Low-Temperature Ordering Effects in Diblock Copolymer Melts from Lattice Simulation, J. Chem. Phys., 121(23), 12044-12049 (2004) Banaszak M., Wołoszczuk S., Jurga S., Pakuła T.Lamellar ordering in computer-simulated block copolymer melts by a variety of thermal treatments, J. Chem. Phys. 119(21), 11451-11457 (2003) Banaszak M., Wołoszczuk S., Pakuła T., Jurga S.Computer simulation of structure and microphase separation in model A-B-A triblock copolymers, Phys. Rev. E, 66, 031804 (2002) Banaszak M., Clarke J.H.R., Computer Simulation of Microphase Separation in Ionic Copolymers, Phys. Rev. E, 60, 5753-5757 (1999) (Rapid Communication) Banaszak M., Radosz M., Molecular Dynamics Study on Homonuclear and Heteronuclear Chains of Lennard-Jones Segments, Fluid Phase Equilibria, 193, 179-189 (2002) Banaszak M., Molecular dynamics simulations of ionic copolymers, Computational Methods in Science and Technology, 6, 15-24(2000) Banaszak M., Chiew Y.C., Radosz M., Mixing Rules for Binary Lennard-Jones Fluid Structures, Fluid Phase Equilibria, 111, 161-174 (1995) Banaszak M., Chiew Y.C., O'Lenick, Radosz M., Thermodynamic Perturbation Theory: Lennard-Jones Chains, J. Chem. Phys., 100, 3803-3807 (1994) Banaszak M., Chiew Y.C., Radosz M., Thermodynamic Perturbation Theory: Sticky Chains and Square-Well Chains, Phys. Rev. E, 48, 3760-3765 (1993)

Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki UAM, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań    Fax: +48 61-829-5245, Email:  zfmak@amu.edu.pl

© Opisy i zdjęcia: Zakład Fizyki Makromolekularnej  | Ta stona używa ciasteczek
     Zaktualizowano: podstrony  2018-02-07  / bazę danych:   2018-02-14  by Webmaster: Zbigniew Fojud