Zakład Fizyki Makromolekularnej
Strona główna
Zespół
Badania
Aparatura
Seminaria
Publikacje
Nasze
konferencje
Aktywność
konferencyjna
Projekty
Najbliższe
wydarzenia
Programy
Linki

Struktura i dynamika molekularna w układach polimerowych

Własności mechaniczne i fizyczne układów polimerowych (homopolimerów, kopolimerów, mieszanin polimerów) zależą głównie od ich struktury molekularnej, morfologii oraz dynamiki molekularnej. Badania tych czynników odgrywają dużą rolę w zrozumieniu zależności pomiędzy strukturą oraz własnościami tych układów.

Magnetyczny rezonans jądrowy jest jedną z najbardziej użytecznych metod badań materiałów polimerowych. Zastosowanie różnych technik NMR umożliwia obserwację ruchów molekularnych w bardzo szerokim zakresie częstości, co pozwala często wnioskować o strukturze polimerów.

Celem naszych badań jest określenie zależności pomiędzy dynamiką molekularną a strukturą w różnego typu układach polimerowych. W przypadku badań polietylenu oraz jego kopolimerów zaobserwowano, że wprowadzenie 1-butenu do łańcucha polietylenowego prowadzi do obniżenia krystaliczności układu oraz do zwiększenia ruchliwości łańcuchów polimerowych zarówno w fazie amorficznej jak i krystalicznej. Taka modyfikacja łańcucha polietylenowego powoduje także pojawienie się w kopolimerze fazy krystalicznej jednoskośnej, obserwowanej zarówno w polietylenie jak i w kopolimerze fazy krystalicznej charakteryzującej się rombowym uporządkowaniem łańcuchów.

Rys. 1. Widma wysokiej zdolności rozdzielczej ciała-stałego MAS/DD 13C NMR i ich składowe
polietylenu (PE) (na lewo) i kopolimeru etylenu z 1-butenem (PEB) (na prawo).Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki UAM, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań    Fax: +48 61-829-5245, Email:  zfmak@amu.edu.pl

© Opisy i zdjęcia: Zakład Fizyki Makromolekularnej  | Ta stona używa ciasteczek
     Zaktualizowano: podstrony  2018-02-07  / bazę danych:   2018-02-14  by Webmaster: Zbigniew Fojud