Zakład Fizyki Makromolekularnej
Strona główna
Zespół
Badania
Aparatura
Seminaria
Publikacje
Nasze
konferencje
Aktywność
konferencyjna
Projekty
Najbliższe
wydarzenia
Programy
Linki

Kompozyty polimerowe wielościennych nanorurek

Do syntezy kompozytów polimer/MWNT wykorzystaliśmy technikę Layer-by-Layer - szeroko stosowaną w nanotechnologi do produkcji wszelakiego rodzaju systemów polimerowych rownież z udziałem nanoczšstek. Badania strukturalne otrzymanych systemów zostały przeprowadzone przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego, tunelowego mikroskopu elektronowego i mikroskopu sił atomowych. Homogeniczny kompozyt z dużą koncentracją nanorurek w matrycy polimerowej okazuje się posiadać nadzwyczajne właśności mechaniczne. Badania przeprowadzono dla dwóch rodzajów nanorurek wielościennych: typu "bamboo" oraz "hollow" - wyniki ujawniają silną zależność wlasności mechanicznych kompozytu od penetracji i powiązań między nanorurkami a polimerem.

Ponieważ nanorurki węglowe posiadają nadzywczajne właśnosci mechaniczne - dlatego zastosowanie ich do produkcji nowych kompozytów polimerowych otwiera szeroki wachlarz możliwości w przemyśle.

Rys. 1. Obraz SEM polimerowego kompozytu MWNT/polielektrolit.

Rys. 2. Krzywa naprężenie-odkształecenie dla wielowarstwowego filmu polielektrolitu
z nanorurekami typu MWNT "bamboo".

Rys. 3. Obraz AFM powierzchni polimerowego kompozytu MWNT/polielektrolit.Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki UAM, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań    Fax: +48 61-829-5245, Email:  zfmak@amu.edu.pl

© Opisy i zdjęcia: Zakład Fizyki Makromolekularnej  | Ta stona używa ciasteczek
     Zaktualizowano: podstrony  2018-02-07  / bazę danych:   2018-02-21  by Webmaster: Zbigniew Fojud