Zakład Fizyki Makromolekularnej
Strona główna
Zespół
Badania
Aparatura
Seminaria
Publikacje
Nasze
konferencje
Aktywność
konferencyjna
Projekty
Najbliższe
wydarzenia
Programy
Linki

Pomiar czasów relaksacji metodą szybkich cyklicznych zmian pola magnetycznego

Krótki opis metody badawczej:

Technika FFC Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (ang. Nucler Magnetic Resonance - NMR) pozwala mierzyć czas relaksacji spin-siatka (T1) w szerokim zakresie częstotliwości Larmora (ω). Pomiary czasów relaksacji NMR znalazły zastosowanie w badaniach dynamiki molekularnej ze względu na fakt iż ruchy molekularne wpływają na obserwowaną wartość szybkości relaksacji spin-siatka oraz spin-spin. W metodzie FFC poprzez zmianę częstotliwości rezonansowej Larmora można analizować wpływ poszczególnych rodzajów reorientacji molekularnych na czas relaksacji spin-siatka.

Aparatura

Spektrometr Spinmaster 2000 (producent Stelar - http://www.stelar.it/)

Urządzenia to pozwala na pomiary czasu relaksacji T1 w zakresie częstotliwości Larmora dla protonów od 8 kHz do 20 MHz. Dodatkowo możliwe jest wykonywanie pomiarów w funkcji temperatury.

Wybrane zastosowania

Metodę FFC stosujemy do badań termotropowych i liotropowych ciekłych kryształów (Rys. 1.), surfaktantów różnych typów polimerów, materiałów biodegradowalnych oraz żeli.Rys.1. Wykres dyspersji T1 dla układu DACl 31%+D2O w funkcji temperatury.

Kimmich R., Field cycling in NMR relaxation spectroscopy: applications in biological, chemical and polymer physics. Bull. Magn. Reson., 1, 195-218 (1980) Rodriguez C. R., Vaca Chávez F., Pusiol D. J., Figueiredo Neto A. M., Seitter, R.O., Nuclear magnetic resonance proton-spin relaxation study of the local director fluctuations in the lyotropic liquid crystal: Potassium laurate/1-decanol/water., J. Chem. Phys. 113, 10809-10817 (2000)

Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki UAM, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań    Fax: +48 61-829-5245, Email:  zfmak@amu.edu.pl

© Opisy i zdjęcia: Zakład Fizyki Makromolekularnej  | Ta stona używa ciasteczek
     Zaktualizowano: podstrony  2018-02-07  / bazę danych:   2018-02-21  by Webmaster: Zbigniew Fojud